Play Midi

42     Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer;
Hij, der schepselen Heer!
2
Hulploos kind, heilig kind!
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
werd G' in stro en in doeken gelegd;
leer m' U danken daarvoor;
leer m' U danken daarvoor!
3
Stille nacht, heilige nacht!
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij 'd eer;
amen, Gode zij 'd eer!

« 41: Laat ons God ter ere zingen

43: Hoe zullen wij U, o Vader, danken»

Kerstfeest

 Mohr, Joseph (1792-1848)

 Douce nuit, sainte nuit !

 Stille Nacht, heilige Nacht

 Silent night, holy night!

 Stille nacht, heilige nacht

 Gruber, Franz (1787-1863)