Numerieke Inhoud

Numerieke Inhoud

1 Verwacht de Heer, al gaande Play Midi  
2 O Sion, juich en wees verblijd Play Midi Play Midi
3 Maak u op en wees bereid Play Midi  
4 O, laat uw lenden zijn omgord Play Midi  
5 De Brui'gom komt, o denk aan Zijn woord Play Midi Play Midi
6 Hoe lange wacht Uw Bruidskerk reeds Play Midi  
7 Verhoog de poort, maak open, wijd Play Midi  
8 U, Godes Zoon, verwachten wij Play Midi Play Midi
9 Houd ernstig, mensenkind'ren Play Midi  
11 Dochter Sions, wees verheugd! Play Midi  
12A Welkom, Gij, die staat te komen Play Midi  
12B Welkom, Gij, die staat te komen Play Midi Play Midi
13 "Ja, ontwaak!" klinkt in deez' uren Play Midi Play Midi
14 Als de Heiland zal verschijnen Play Midi  
15A Hoe zal ik U ontvangen Play Midi  
15B Hoe zal ik U ontvangen Play Midi  
16 Sion juich en wees verblijd Play Midi Play Midi
17 De Koning komt te middernacht Play Midi  
18 Versterk elkaar, Gods kind'ren Play Midi  
19 Dit is de Dag, die God ons schenkt Play Midi Play Midi
20 In deze nacht werd ons geboren Play Midi Play Midi
22 Er is een roos ontloken Play Midi  
23 Verheug u, gij aarde Play Midi  
24 Ere zij God in de hoge! Play Midi Play Midi
25 Vrolijk wil mijn hart opspringen Play Midi  
26 Godes en Maria's Zoon Play Midi  
27 Kom, eerstelingskind'ren Play Midi  
28 Nacht omhulde gans de aarde Play Midi Play Midi
29 Ik kniel aan Uwe kribbe neer Play Midi  
30 Juich nu, gij heem'len Play Midi Play Midi
31 Wees welkom, held uit Davids stam Play Midi  
32 Ik ben een engel van de Heer Play Midi Play Midi
33 Gij, kind'ren, kom allen Play Midi  
34 Kom, zing en wees nu blij Play Midi  
35 Kom, stemmen w' allen juub'lend in Play Midi  
36 Loof God, gij kind'ren maak hem groot Play Midi  
37 Jezus, de bronwel van vreugd' Play Midi  
38 Lieve Heer Jezus Play Midi  
39 O verblijdende, o gij wijdende (Kerstfeest) Play Midi  
41 Laat ons God ter ere zingen Play Midi  
42 Stille nacht, heilige nacht Play Midi Play Midi
43 Hoe zullen wij U, o Vader, danken Play Midi  
44 Hoe blinkt G' o Morgenster Play Midi Play Midi
45 In Bethlehem geboren Play Midi  
46 Wij stellen thans opnieuw Play Midi Play Midi
47 Tot hiertoe heeft mij God gebracht Play Midi  
48 Ook dit jaar Jezus' naam Play Midi Play Midi
49 Dank nu de Heer Play Midi  
51 Het jaar is nu ten einde Play Midi  
52 Het ene na het and're jaar Play Midi  
53 Naar Sion, mijne ziele Play Midi  
54 Gij zijt, o God, de Rots des tijds Play Midi  
56 God met mij op al mijn wegen Play Midi  
57 Zegen ons ten laatste Play Midi  
58 Help, Heer Jezus, o wil geven Play Midi Play Midi
59 Lof zij de Heer Play Midi Play Midi
61 Kom, laat ons zingend treden Play Midi  
62 Kom ziele, kom en draal toch niet Play Midi  
63 De wijzen lieten eenmaal vragen Play Midi  
64 Jezus, Wonderster, vol pracht Play Midi Play Midi
65 Heer Jezus, Licht der wereld Play Midi  
66 Word verlicht, gij alle volken Play Midi Play Midi
67 Al glanst met liefd'rijk schone pracht Play Midi  
68 E‚nmaal zal 't ‚‚n kudde zijn Play Midi Play Midi
69 Daar trekt in schaam're kleren Play Midi Play Midi
70 Hosianna, Davids Zoon Play Midi  
71 Zing uw Koning vreugdepsalmen Play Midi  
72 Hem aan 't kruis wil ik beminnen Play Midi Play Midi
73 E‚n ding bid ik, wil 'k op al mijn wegen Play Midi  
74 Er is een bron, waar heilig bloed Play Midi  
75A Rots des heils blijf ongestoord Play Midi  
75B Rots des heils blijf ongestoord Play Midi  
76 Heer, genees de zieleschaden Play Midi Play Midi
77 Daar gaat een Lam en draagt de schuld Play Midi  
78 Jezus, leven van mijn leven Play Midi  
79 Dat 'k door Uw sterven, ja Uw lijden Play Midi  
80 Mart'laar Jezus, wie kan u vergeten Play Midi  
81 O Godes Zone Play Midi  
82 O Hoofd vol bloed en wonden Play Midi  
83 Het sterven Jezu zij voor 't leven Play Midi  
84 Het is volbracht! De strijd gestreden Play Midi  
85 Heer, Gij offerde Uw leven Play Midi Play Midi
86 Het is volbracht, het offer is gebracht Play Midi  
87 Richt uw blik naar Golgotha Play Midi Play Midi
88 Hoor, de stem van eeuw'ge liefde Play Midi  
89 Aan het kruis hebt Gij gegeven Play Midi  
90 O wereld, zie uw leven Play Midi  
91 Als 'k aan de doornenkroon denk Play Midi Play Midi
92 Amen! Lof en prijs en sterkte Play Midi Play Midi
93 Christus, de Heiland, Hij liet ons Play Midi  
94 Christus is verrezen Play Midi  
95 Juich, eerstelingen, verheug u Play Midi  
96 Halleluja, ja verrezen is de Heer Play Midi  
97 Halleluja! Juich, gij koren Play Midi Play Midi
98 O liefelijk Paasfeest Play Midi  
99 Het graf is leeg, de Held ontwaakt Play Midi  
100 Ik zeg het allen, dat Hij leeft Play Midi