Door het hele universum weerklinkt een lied - het lied van de schepping dat haar Schepper prijst. Wij horen het in het zingen van de vogels, in het geklater van de beekjes, in het ruisen van de wind, in het geritsel van vallende bladeren, in het rommelen van ver gedonder, in het geloei van de golven, of als ons zachte Stilte omringt. Maar boven alles weerklinkt dit lied in de ziel van de mens die de wonderbare God met de mogelijkheid heeft uitgerust om de sterkst uitgedrukte en mooiste klank te formeren.

De lofliederen van de mensen op onze schepper zijn veelvoudig, nagenoeg onmetelijk. Ze verlenen de ziel vleugels, die zij omhoog laat gaan om in het heldere Licht der Genade en goedheid Gods te vertoeven.

Door de vereniging van muziek en dichtkunst hebben mensen een heel bijzondere manier van liederen gemaakt om hun diepste en heiligste gevoelens tegenover God uit te drukken. Dat is dat - van nature uit eenvoudige - kerklied, door vanaf de vorm aan vers- en maatsoort gebonden. Ondanks deze eenvoudigheid, in de taal van het gebed en geloof gelezen, spant het in inhoud en uitdrukking een wijde boog - van de stilste kamer van ons hart tot in de uitgestrektheid van de hemel.

Lied van de Dag

Schenk thans, o Vader, Uw godd'lijke, hemelse vrede
aan deze harten, die Gij aan elkander wilt smeden!
Geef hun, o Heer
heil en gena immer weer
deel hun Uw zegen thans mede!

Meer...