Melodie�n

Aan des Heiland voeten PLAY MIDI
Aan het kruis hebt Gij gegeven PLAY MIDI
Aan Jezus' voeten PLAY MIDI PLAY MIDI
Aan U, o God, aan U heb 'k mij PLAY MIDI
Ach, blad alleen PLAY MIDI
Ach, blijf met Uw genade PLAY MIDI PLAY MIDI
Al glanst met liefd'rijk schone pracht PLAY MIDI
Al stormt het rond ons levensschip PLAY MIDI
Als de Heiland zal verschijnen PLAY MIDI
Als een echte zieleherder PLAY MIDI PLAY MIDI
Als pelgrim Gods ga ik op deze aarde PLAY MIDI
Avondruste na de last en zorgen PLAY MIDI
Bethesda is open PLAY MIDI
Beulah Land PLAY MIDI
Beveel gerust uw wegen PLAY MIDI
Bij Vader thuis is 't ons zo goed PLAY MIDI PLAY MIDI
Bijna bewogen door Godes woord PLAY MIDI PLAY MIDI
Blessed be the Fountain PLAY MIDI
Blijde wil ik luid verkonden PLAY MIDI
Blijf de Heer verbeiden PLAY MIDI
Blijf toch strijden, na het lijden PLAY MIDI
Blijf trouw, o bruid, uw Heiland PLAY MIDI
Broeders, kom, aan het werk PLAY MIDI
Broeders, laat ons hier aan d' oever PLAY MIDI
Bron van barmhartigheid PLAY MIDI
Brui'gom, Godes Lam PLAY MIDI PLAY MIDI
Bury Thy Sorrow PLAY MIDI
Christus is verrezen PLAY MIDI
Christus, de Heiland, Hij liet ons PLAY MIDI
Daar gaat een Lam en draagt de schuld PLAY MIDI